Khác biệt giữa Unicode tổ hợp và Unicode dựng sẵn

Unicode tổ hợp và Unicode dựng sẵn

Trong Unicode, ký tự tổ hợp còn có thể được tổ hợp từ những thành phần nhỏ hơn như ký tự ASCII, ký tự dấu nguyên âm và ký tự dấu thanh.

Ví dụ để hiển thị chữ ễ gồm có 2 cách:

  • Kết hợp ê + dấu   ̃ (tổ hợp là phương pháp cũ)
  • Dựng sẵn ễ trong bản chữ unicode (dựng sẵn)

Hiện tại dùng unicode dựng sẵn là cách dùng phổ biến và có nhiều ưu điểm so với tổ hợp.

Cấu hình unicode dựng sẵn trên các bộ gõ

Mặc định khi cài đặt Unikey, Bộ Gõ Việt, Gõ Tiếng Việt đây là bảng mã mặc định.

Trên Unikey

Unicode dựng sẵn trên unikey

trên Gõ Tiếng Việt

Unicode dựng sẵn trên Gõ Tiếng Việt

Ở bộ gõ việt chỉ có 1 bảng mã là Unicode dựng sẵn.

Bộ gõ mặc định của Windows

Bộ gõ mặc định của windows 7, windows 8, windows 10 là bộ gõ dựa trên unicode tổ hợp. Vậy nên không nên dùng bộ gõ này, đồng thời cũng tránh xung đột với bộ gõ khác khi cài đặt trên máy tính. Bộ gõ tiếng việt này khi đang bật sẽ có chữ VIE trên thanh taskbar như hình dưới. Bấm vào và chọn Tiếng Anh (ENG) để tắt bộ gõ này.

Bộ gõ tiếng việt mặc định của Windows khi đang bật