Sửa lỗi một số lỗi với chương trình gõ tiếng Việt – Bộ gõ Việt

Một số chương trình bị lỗi do các chế độ autocomplete của chương trình đó. Chế độ autocomple có thể dự đoán những gì bạn đang gõ rồi sẽ xử lý và can thiệp vô làm cho xung đột với chương trình bộ gõ.

Các xử lý là tắt hết các hết chế độ autocomplete, bao gồm:

Tắt chế độ autocomplete trên Windows 10 (và Skype phiên bản mới)

Search `Type Setting` trên ô search của Windows hoặc trên Setting và tắt hết các chế độ auto complete

Như vậy là Skype phiên bản mới cũng bị tắt. Nếu bạn sử dụng Skype cũ thì có thể config trong Skype.

Tắt chế độ auto complete với Excel

Đây là lỗi thường gặp nhất. Bạn hãy mở Excel chọn File -> Options -> Advanced. Sau đó tắt AutoComplete đi.

Fix lỗi autocomplete trên thanh địa chỉ Google Chrome

Và các trình duyệt khác dựa trên nhân Google Chrome cũng có thể bị lỗi này. Các fix lỗi đơn giản là cập nhật phiên bản mới nhất của Google Chrome. Google đã fix lỗi này năm 2018.
Ngoài ra với chương trình Google Sheet mặc dù mặc định vẫn bật tính năng Auto complete tuy nhiên lại không xung đột với chương trình bộ gõ việt. Nếu bạn muốn chắc ăn hơn hãy tắt chức năng auto complete của Google Sheet đi (Tools -> Bỏ chọn Enable autocomplete).

Kết

Cảm ơn các bạn đọc bài này. Trên đây là một số cách fix lỗi auto complete với các bộ gõ. Lỗi này không chỉ có với Bogoviet mà có thể xuất hiện đối với Unikey hay Gõ tiếng Việt. Chúc các bạn may mắn.