Changelog

Cập nhật 13/06/2018

 • Sửa lại lỗi với ctrl A

Cập nhật 09/09/2017

 • Sửa lại icon

Cập nhật 08/09/2017

 • Sửa lỗi với tổ hợp phím Windows + L

Cập nhật 28/08/2017

 • Xử lý phím backspace
 • Có thể lựa chọn 1 trong 2 icon
 • Sửa lỗi chương trình với nhiều người dùng

Cập nhật 10/06/2017

 • Thêm chế độ gõ VNI, VIQR
 • Cập nhật tự động phiên bản mới qua website https://bogoviet.com
 • Kiểm tra chương trình chạy nhiều lần
 • Thiết kế lại giao diện

Cập nhật 08/12/2016

 • Sửa icon

Cập nhật 07/12/2016

 • Sửa giao diện cho máy tính có màn hình độ phân giải cao

Cập nhật 15/10/2016

 • Tạo shortcut desktop

Cập nhật 12/10/2016

 • Sửa lỗi startup chạy sai đường dẫn file .ico

Cập nhật 07/10/2016

 • Thay đổi icon
 • Thêm chức năng khởi động cùng Windows

Cập nhật 02/10/2016

 • Sửa một số lỗi nhỏ

Cập nhật 30/09/2016

 • Alt + Z để chuyển đổi Eng – Viet