Cài đặt bộ gõ Telex trên Windows 10 May 2019 update

Từ Windows 10 – Bản cập nhật tháng 5 – 2019 (May update), bạn đã có thể cài đặt bộ gõ Telex mặc định của Windows. Version hổ trợ là từ 1903, bạn có thể kiểm tra ở Setting -> About

Nếu bạn đã cài Windows 10 mới nhất, để cài đặt bộ gõ chọn Setting -> Language

Cài đặt ngôn ngữ Tiếng Việt, sau đó vào tùy chọn

Cuối cùng là chọn Tiếng Việt ở taskbar

Chúc các bạn thành công.

Phím tắt khi muốn chuyển đổi sang kiểu Việt – Anh là tổ hợp phím Windows + Space.