Tải về bộ gõ Tiếng Việt phổ biến nhất

Unikey
Unikey
Gõ Tiếng Việt
Gõ Tiếng Việt
Bộ gõ Việt
Bộ gõ Việt
Tải về * Unikey42RC4-140823-win32.zip (32 bit) Unikey42RC4-140823-win64.zip (64 bit) GoTiengViet.zip Bogoviet.zip
Giới thiệu UniKey là chương trình bàn phím tiếng Việt miễn phí, gọn nhẹ, dễ dùng và chạy trong tất cả bản Windows 32 bit, Windows 64 bit. Giúp bạn gõ tiếng Việt thuận tiện, chính xác, và nhanh nhất. Phần mềm gõ tiếng Việt mới nhất cho Windows 10
Tính năng chung
 • Nhiều bảng tiếng Việt thông dụng
 • Ba phương pháp gõ thông dụng nhất
 • Chuyển đổi giữa các bảng mã tiếng Việt
 • Hổ trợ tất cả các phiên bản Windows 32 bit và 64 bit
 • UniKey chỉ có kích thước nhỏ và không yêu cầu thêm bất cứ thư viện nào khác
 • UniKey có thể chạy mà không cần cài đặt
 • Nhiều kiểu gõ, nhiều bảng mã.
 • Kiểm tra chính tả, sửa một số lỗi chính tả dễ mắc.
 • Nhiều cách gõ tắt nhanh và rất dễ nhớ. Gợi ý từ ghép.
 • Chuyển đổi bảng mã của văn bản.
 • Nhiều phím tắt tiện lợi.
 • Nhiều kiểu gõ
 • Không cần cài đặt
 • Ba phương pháp gõ thông dụng nhất
 • Đơn giản, dễ sử dụng
Trang chủ https://www.unikey.org/ http://www.trankynam.com/gotv/ https://bogoviet.com
Unikey
Unikey
UniKey là chương trình bàn phím tiếng Việt miễn phí, gọn nhẹ, dễ dùng và chạy trong tất cả bản Windows 32 bit, Windows 64 bit.
 • Nhiều bảng tiếng Việt thông dụng
 • Ba phương pháp gõ thông dụng nhất
 • Chuyển đổi giữa các bảng mã tiếng Việt
 • Hổ trợ tất cả các phiên bản Windows 32 bit và 64 bit
 • UniKey chỉ có kích thước nhỏ và không yêu cầu thêm bất cứ thư viện nào khác
 • UniKey có thể chạy mà không cần cài đặt
http://www.unikey.org/index.php?lang=vie
Gõ Tiếng Việt
Gõ Tiếng Việt
Giúp bạn gõ tiếng Việt thuận tiện, chính xác, và nhanh nhất.
 • Nhiều kiểu gõ, nhiều bảng mã.
 • Kiểm tra chính tả, sửa một số lỗi chính tả dễ mắc.
 • Nhiều cách gõ tắt nhanh và rất dễ nhớ. Gợi ý từ ghép.
 • Chuyển đổi bảng mã của văn bản.
 • Nhiều phím tắt tiện lợi.
http://www.trankynam.com/gotv/
Bộ gõ Việt
Bộ gõ Việt
Phần mềm gõ tiếng Việt mới nhất cho Windows 10
 • Nhiều kiểu gõ
 • Không cần cài đặt
 • Ba phương pháp gõ thông dụng nhất
 • Đơn giản, dễ sử dụng
https://bogoviet.com
* Lưu ý: file tải về hoàn toàn trùng khớp với file được đặt trên trang chủ của tác giả.